34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

Działy

imię i nazwisko pracownika numer telefonu
Centrala / Biuro podawcze e-mail: do@mops-zywiec.pl 33-475-70-00
Kierownik MOPS Aleksandra Trond 33-475-70-08
Z-ca Kierownika MOPS Halina Pezdek 33-475-70-33
Księgowość

Główny księgowy - Izabela Lamczyk
Anna Kasperek
Sylwia Maślanka
Dariusz Płaza

33-475-70-10
Kierownik Działu Kadr i Administracji Katarzyna Ostrowska 33-475-70-34
Dział Kadr i Administracji Edyta Filary 33-475-70-07
Kasa Wiesława Stanuch 33-475-70-09
Dodatki Mieszakniowe Przemysław Kasperek
Danuta Skolarz
33-475-70-11
Asystenci Rodziny Władysława Matlakiewicz
Izabela Kasoń - Goryl
Magdalena Jura
33-475-70-27
Kierownik Działu Świadczeń z Pomocy Społecznej Beata Tomaszek 33-475-70-03
Dział Świadczeń z Pomocy Społecznej

Beata Golec

Katarzyna Nowak
Agnieszka Kolarzyk

33-475-70-03

33-475-70-35

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Beata Rączka 33-475-70-23
Pracownicy Socjalni »
Dorota Jędrzejak 33-475-70-20
Barbara Fijak 33-475-70-20
Danuta Wiśniowska 33-475-70-20
Czesława Stasica 33-475-70-20
Mariola Kudzia 33-475-70-21
Magdalena Kucharska 33-475-70-21
Barbara Caputa 33-475-70-22
Magdalena Wnęk 33-475-70-22
Katarzyna Schmeichel 33-475-70-24
Grażyna Cempiel 33-475-70-24
Maria Kasperek 33-475-70-29
Piotr Boczek 33-475-70-29
Usługi Opiekuńcze Iwona Węglarz 33-475-70-06
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Anna Oleksiak 33-475-70-05
Świadczenia Rodzinne Urszula Starypan
Marta Danielak
33-475-70-28
Świadczenia Rodzinne Paulia Gąsiorek 33-475-70-05
Świadczenia Rodzinne Łukasz Okrzesik 33-475-70-31
Fundusz Alimentacyjny Katarzyna Rak 33-475-70-31
Świadczenia Rodzinne Magdalena Matusiak
Dorota Sielawa
33-475-70-04
Kierownik Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną Lidia Adamczyk - Młocek 33-475-70-25

Karta Dużej Rodziny

Stypendia i Zasiłki Szkolne

Małgorzata Kobza 33-475-70-26
Psycholog Krystyna Pietraszko - Skalny
Diana Polak
33-475-70-32

Poradnictwo Rodzinne

Biofeedback

Lidia Gradek 33-475-70-02