34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

INFORMACJA O OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023

Flaga i godło Polski

Informacja o ogłoszeniu o naborze wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.

W związku z ogłoszoną kolejną edycją naboru wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu prosi o kontakt osoby z niepełnosprawnościami, które chciałyby w 2023 roku skorzystać z tej formy wsparcia.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b,zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie internetowej: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 33 475 70 03, na adres e-mail: do@mops-zywiec.pl lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 6 w godzinach od 8.00 – 15.00.