34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej
Gmina Żywiec zakończyła projekt pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina Żywiec”

Gmina Żywiec zakończyła projekt pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina Żywiec”

Gmina Żywiec zakończyła projekt

pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina Żywiec

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem  projektu była poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Żywiec poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej w okresie od 01.11.2022r. do 30.06.2023r.

W projekcie wzięło udział 89 osób - dzieci i osób dorosłych. W tym 65 dziewczynek i kobiet.

W ramach Zadania „Wsparcie ukraińskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych” (trwało od stycznia do czerwca 2023r.) zrealizowano następujące działania:

 • Kurs j. polskiego dla dzieci z UA;

 • Kurs j. polskiego dla dorosłych z UA;

 • Szkolenie dla pracowników socjalnych z psychologii pracy z osobami, które

doświadczyły traumy;

 • Kurs j. ukraińskiego dla pracowników MOPS;

 • Trening integracyjno-adaptacyjny;

 • Warsztaty z autoprezentacji z elementami wizażu;

 • Warsztaty umiejętności manualnych dla dorosłych;

 • Warsztaty umiejętności manualnych dla dzieci;

 • Zajęcia ruchowe dla dzieci z UA;

 • Zajęcia ruchowe dla dorosłych z UA;

 • Piknik integracyjny z okazji dnia dziecka;

 • Mikołajki;

 • Wycieczka do Planetarium w Chorzowie;

 • Wyjścia edukacyjne;

 • Półkolonie w czasie ferii;

 • Zabawa karnawałowa.

Wartość projektu: 332 934,65 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 282 994,45 PLN