34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

Projekt „Maska-Rada dla Seniora”

O tym, co najważniejsze

Maska-rada dla Seniora” to seria działań dedykowanych osobom starszym z Żywiecczyzny, głównie skupionych wokół teatru, realizowanych w okresie od lipca do grudnia 2023 roku. Za działania odpowiedzialna była Fundacja „Na Szczycie”, zainspirowana zainteresowaniami teatralnymi mieszkańców i mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Żywcu.

„Teatr daje nieograniczone możliwości” – mówi reżyser etiudy teatralnej „Skarb” -Maciej Pezdek. To właśnie teatr jako narzędzie zostało wybrane do animacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Żywcu i uczestniczek Klubu Seniora w Żywcu. W ramach projektu „Maska-rada dla Seniora”, realizowanego dzięki Programowi „Aktywni +”, uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach z pantomimy, muzycznych, warsztatach z tworzenia masek i scenografii, warsztatach scenariuszowych i wreszcie w warsztatach reżyserskich. Wszystko się zadziało, by 26 listopada, na dużej scenie Klubu Papiernik, móc wystawić etiudę teatralną „Skarb”. Licznie zgromadzona publiczność nie kryła wzruszenia, nie tylko przesłaniem etiudy, ale również wrażeniami samych aktorów, którzy poczuli, że stworzyła się nowa, teatralna rodzina w trakcie wielogodzinnych przygotowań i rób. Etiuda „Skarb” opowiada o tym, co w życiu staje się najważniejsze, co dla osób z dużym doświadczeniem jest największym skarbem, o który warto dbać.

Zwieńczeniem projektu był wspólny wyjazd na spektakl „Kogut w rosole”, prezentowanym w Teatrze Polskim oraz uroczysta kolacja dla wszystkich aktorów i opiekunów zajęć.

Projekt nie udałby się, gdyby nie wsparcie MRiPS oraz licznych instytucji: Domu Pomocy Społecznej w Żywcu, Klubu Sneiora w Żywcu, MCK Papiernik w Żywcu, Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz wolontariuszy i wolontariuszek.

Zapraszamy do obejrzenia

Projekt „Maska-Rada dla Seniora” jest dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”, edycja 2023