34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

Klub Globik Edycja 2021

flaga i godło

EDYCJA 2021

MODUŁ II - ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA KLUBU SENIOR+ „GLOBIK”

DOFINANSOWANIE: 17 355 00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 39 000 00 zł

Zadanie dotyczy zapewnienie funkcjonowania „KLUBU SENIOR+” pod nazwą „GLOBIK” z siedzibą w Żywcu przy ul. Sporyskiej 39. Klub został utworzony w 2017 roku w ramach MODUŁU I Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020.

„Klub Senior+” pod nazwą „GLOBIK działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu, jest ośrodkiem wsparcia dla mieszkańców miasta Żywca nieaktywnych zawodowo seniorów: kobiet i mężczyzn, przeznaczony jest dla 60 osób, którym zaoferowana została możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach.

Zadaniem „Klubu Senior+ pod nazwą „GLOBIK” jest aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania wolnego czasu, rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników.

Funkcjonowanie „Kluby Senior+ pod nazwą „GLOBIK” zapewnia korzystanie z poszerzonej oferty zajęć integracyjnych i aktywizujących, manualnych, ruchowych, plastycznych o charakterze społeczno-kulturalnym itp. Realizacja zajęć zapewnia odpowiednią jakość życia seniorów.