34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

Klub Papiernik Edycja 2023

EDYCJA 2023

MODUŁ II - ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA KLUBU SENIOR+ „PAPIERNIK”

DOFINANSOWANIE: 56 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 126 000,00 zł

Zadanie dotyczy zapewnienia funkcjonowania „KLUBU SENIOR+” pod nazwą „ PAPIERNIK ” z siedzibą w Żywcu przy ul. Ks. St. Słonki 31 . Klub został utworzony w 2020 roku w ramach MODUŁU I Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020.

„Klub Senior+” pod nazwą „PAPIERNIK” działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu, jest ośrodkiem wsparcia dla mieszkańców miasta Żywca nieaktywnych zawodowo seniorów: kobiet i mężczyzn, przeznaczony jest dla 30 osób, którym zaoferowana została możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach.

Zadaniem „Klubu Senior+” pod nazwą „ PAPIERNIK” jest aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania wolnego czasu, rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników.

Funkcjonowanie „Kluby Senior+ pod nazwą „PAPIERNIK” zapewnia korzystanie z poszerzonej oferty zajęć muzyczno- wokalnych, informatycznych, teatralnych, gry w tenisa stołowego, fizjoterapeutycznych itp. Realizacja zajęć zapewnia odpowiednią jakość życia seniorów.