34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Centrala

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10

Tel. 33-475-70-00

Fax 33-475-70-07

E-mail: do@mops-zywiec.pl

Telefony poszczególnych działów

Rejony pracowników socjalnych