34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Status prawny i organizacja