34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Świadczenie wychowawcze 500+

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać w ZUS.